Jinová párová dráha.

Vedie od vnútornej plochy lýtok, deviateho bodu obličiek cez slabiny, kde sa dostáva do kontaktu s dráhami pečene, obličiek, sleziny a žalúdka. Ďalej cez postrannú časť tela, krížom na druhú stranu hrdla až k jazyku.

Funkcia dráhy

Podporuje a akumuluje výživnú energiu vo vnútri tela. Tvorí vzájomne sa doplňujúcu dvojicu s meridiánom jangovým spojivovým. Reguluje tok energie v jinových dráhach a pomáha koordinácii a rovnováhe medzi jinovými dráhami. Je spojená s vyživujúcou energiou.

Fyzické prejavy energetickej nerovnováhy

Tráviaca sústava – nadúvanie, kŕče, vracanie, hnačky, poruchy trávenia, srdcová sústava – bolesti pri srdci, angina pectoris, hypertenzia, ostatné – pocit ťažkých nôh.

Psychické prejavy energetickej nerovnováhy

Nervové vyčerpanie, psychické problémy, bojazlivosť, tieseň, úzkosť, popudlivosť, trúchlivosť, plačlivosť, urozprávanosť, zábudlivosť.

V košíku nie sú žiadne produkty.