Odstúpenie od zmluvy / vrátenie tovaru

Kupujúci má v zmysle ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č.102/2014 Z. z.) právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote jeho list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.

Formulár o odstúpení od zmluvy je potrebné si stiahnuť, vyplniť a odoslať na adresu spoločnosti, poprípade e-mailom na: diochi@diochi.sk

FORMULÁR SI MÔŽETE STIAHNUŤ TU

V košíku nie sú žiadne produkty.