Tradičná čínska medicína predstavuje komplex viacerých odborov a ozdravných činností zameraných na skvalitnenie života človeka. Cieľom je dosiahnuť spriechodnenie tokov energií, zharmonizovať yin a yang a zároveň aj telo.

Zahŕňa fytoterapiu (liečbu prírodnými produktmi), akupunktúru (liečbu ihličkami), dietetiku, Tuina masáže, ozdravné cvičenia Tai-Chi Chuan, Qi-Gong, kde sa pracuje s vlastnými energiami. Tradičná čínska medicína sa datuje do obdobia viac ako 2700 rokov pred našim letopočtom, počas tisícročí sa základ učenia nezmenil.  Základom teórie čínskej medicíny je učenie o YIN-YANGU a PIATICH PRVKOCH. V tradičnej čínskej medicíne je teória piatich prvkov používaná na vyloženie vzťahov medzi fyziológiou a patológiou ľudského tela a prírodného prostredia. Päť prvkov je podľa tejto teórie neustále v pohybe a mení sa.

Vzájomná závislosť piatich elementov vysvetľuje zložité spojenie medzi hmotnými objektmi, rovnako ako aj jednoty medzi ľudským telom a svetom prírody. V tradičnej čínskej medicíne majú telesné orgány, ako aj iné orgány a tkanivá podobné vlastnosti piatich elementov.

Vzájomne sa navzájom ovplyvňujú fyziologicky a patologicky. Cez podobnosť a porovnanie sú rôzne javy zaradené do jednej z kategórií piatich elementov.

Päť prvkov vzniklo z pozorovania rôznych skupín dynamických procesov, funkcií a vlastností pozorovaných v prírodnom svete. Aspekty zahrnuté v každých z piatich prvkov sú napríklad aj tieto:

V tradičnej čínskej medicíne majú telesné orgány, ako aj iné orgány a tkanivá podobné vlastnosti piatich elementov.

Ešte si prečítajte :

V košíku nie sú žiadne produkty.