A/ úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode eShop DIOCHI spoločne s reklamačným poriadkom. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (DIOCHI Slovakia, s.r.o.) a kupujúceho (zákazník). Prevádzkovateľom internetového obchodu eShop DIOCHI je: DIOCHI Slovakia, s.r.o., Hlavná 31, 917 01 Trnava, IČO: 36 26 37 88, DIČ: 20 21 86 25 90, IČ DPH: SK 20 21 86 25 90, Banka: Tatra banka, a.s., Číslo účtu v IBAN: SK3611000000002922860989, tel./fax: +421 33 551 66, 33/+421 33 5353941, e-mail: diochi@diochi.sk

B/ objednávky tovaru

1.   Každá vami podaná objednávka prostredníctvom internetového obchodu e-shop DIOCHI je braná ako záväzná. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
2.   Každá objednávka bude ihneď po odoslaní potvrdená formou e-mailovej správy. Zákazník sa môže o stave svojej objednávky informovať pomocou služby sledovanie stavu objednávok.
3.   Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
4.   Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
5.   Vlastnícke právo ku tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím. Vyplnením registračného formulára dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

C/ zrušenie objednávky

Každú objednávku môžete do 12 hodín (od zaslania objednávky) zrušiť a to e-mailom: eshop@diochi.sk, alebo telefonicky: +421 33 5516633, počas pracovnej doby (po–pi: 8:00–16:00 hod.). Uveďte číslo objednávky, meno, e-mail a obsah objednávky.

D/ reklamácia

Prípadné reklamácie budú vybavené k vašej spokojnosti individuálnou dohodou s vami a v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu e-shop DIOCHI a právnym poriadkom platným v SR. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady. Prípadné vady je kupujúci povinný bezodkladne nahlásiť spoločnosti DIOCHI Slovakia, s.r.o.. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme.

E/ práva a povinnosti kupujúceho

1.   Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar zaslaný.
2.   Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú sumu. S celkovou sumou je zákazník uzrozumený pri vypĺňaní objednávky.
3.   Kupujúci má právo stornovať do 12 hodín odoslanú objednávku.

4. Kupujúci má v zmysle ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č.102/2014 Z. z.) právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote jeho list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.
5. Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, a to na základe písomnej žiadosti.

F/ práva a povinnosti predávajúceho

1.   Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar po uhradení zálohovej faktúry v termíne do 5 pracovných dní. Kupujúci obdrží spolu s objednaným tovarom daňový doklad.
2.   Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.
3.   Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (objednávky) odstúpiť, ak sa jej plnenie stane nemožným a nedohodne sa s kupujúcim na novom plnení.

G/ platobné podmienky

V súčasnosti  môžete platiť v e-shope DIOCHI týmito spôsobmi:
1.   Bankovým prevodom – po odoslaní objednávky obdržíte e-mailom „Výzvu k platbe“. Po prijatí úhrady objednaného tovaru na účet firmy DIOCHI Slovakia, s.r.o. bude tovar odoslaný.
Upozorňujeme vás, že medzi bankový prevod môže trvať 1-3 dni od zadania príkazu na úhradu.
2.   Dobierkou – tovar bude expedovaný a uhradený dobierkou, teda v hotovosti pri prevzatí tovaru, doručeného prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom.
(Doručenie formou dobierky platí len pre Slovenskú republiku.)
3. Hotovosť- osobný odber 
4. Bezhotovostnou platbou prostredníctvom platobného systému 24pay
– platby platobnou kartou (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club)
– okamžité platby (TatraPay, VUB pay, UniPlatba, Poštová banka, Viamo, SporoPay)
– bankový prevod (Tatra banka, Poštová banka, ČSOB, UniCredit, VUB banka, OTP banka, Prima banka)

H/ a) dodacie podmienky – Slovenská republika

Tovar je expedovaný len na adresy v Slovenskej republike.
Objednávky prijaté do 13:00 hod. v pracovných dňoch budú spracované ešte v ten istý deň. Objednávky prijaté po tomto čase budú spracované nasledujúci pracovný deň. V prípade platby bankovým prevodom na účet bude tovar expedovaný do 5 pracovných dní po obdržaní platby na účet firmy DIOCHI Slovakia, s.r.o.
Zmena poštovného a balného platná od 2.8. 2019
Poštovné a balné v SR:
1.   Pri objednávke do 25,00 EUR (vrátane DPH) Slovenská pošta – poštovné a balné: 5 €
2.   Pri objednávke do 25,00 EUR (vrátane DPH) Kuriérska spoločnosť – poštovné a balné: 4 €
3.   Pri objednávke do 50,00 EUR (vrátane DPH) Slovenská pošta – poštovné a balné: 3 €
4.   Pri objednávke do 50,00 EUR (vrátane DPH) Kuriérska spoločnosť – poštovné a balné: 2 €
5.   Pri objednávke od 50,00 EUR (vrátane DPH) poštovné a balné: zdarma.

H/ b) dodacie podmienky – krajiny EÚ

Poskytujeme možnosť doručenia aj do zahraničia v rámci EÚ okrem krajín: Česká republika, Poľsko, Maďarsko, v týchto uvedených krajinách má naša spoločnosť zastúpenie.
Zaslanie do zahraničia sa platí len platbou vopred prostredníctvom platobnej brány, ktorú máme na stránke. Poštovné a balné je 30€

V prípade otázok, záujmu o zaslanie do zahraničia nás kontaktujte e-mailom na: eshop@diochi.sk

J/ záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Iný internetový obchod s produktami DIOCHI nieje povolený. V prípade záujmu o e-shop s produktami DIOCHI je nutná vopred podaná písomná žiadosť adresovaná spoločnosti DIOCHI Slovakia, s.r.o. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, rovnako aj platnú cenu objednaného tovaru uvedeného na stránke E-shopu DIOCHI, alebo v konkrétnom prípade dohodnuté inak.
Účastníci sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka (Zák. č. 513/1991 Z.z. v aktuálnom znení) dohodli, že ak nie je hore uvedenými podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti Obchodným zákonníkom.

DIOCHI Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo meniť alebo upraviť obchodné podmienky, reklamačný poriadok a ceny výrobkov.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa: 1. júla 2020.

DIOCHI Slovakia, s.r.o., Hlavná 31, 917 01 Trnava, výhradný distribútor výživových doplnkov DIOCHI pre Slovensko.

V košíku nie sú žiadne produkty.