Psychológia

Vzťahy – vnútorný trojuholník… Tvrdý chlap a biznis žena

Objav a transformuj stratené ženstvo a podriemkávajúce mužstvo.

Dnes vám predstavím prvú dynamiku vnútroného trojuholníka, teda prejav správania typu „Siláka bez zľutovania“ a „Neústupnej rivalky“. Je to stav, keď v mužovi aj v žene vládne ich mužská časť – „postava“ vnútorný muž. Ak sa spoznáte v nasledujúcej charakteristike, získate možnosť nahliadnuť zvonka na svoje vlastné životné scenáre a dostanete príležitosť nájsť z nich východisko. Pri oboch postojoch je hlavným hýbateľom a strojcom zásadný rodičovský vzor. Pre mužov je ním otec a pre ženu matka.

Exkurzia do mužského sveta

Na rozoznanie maskulínnych postojov je najskôr dobré podrobne si ich popísať. Hlavným predobrazom mužských vlastností a kvalít sú naši otcovia, dedovia a ďalšie dominantné mužské vzory. Motiváciou býva rovnako často obdiv aj odpor. Ten sa často nesie v duchu domnienky: „Taký alebo taká ja nebudem nikdy.“ Súvisí nielen s prejavmi, ale aj s prípadnou neprítomnosťou danej osoby. Častokrát sa napodiv všetkých navôkol správa presne tak, ako jeho neprítomný rodič. Veľmi zhodné býva nielen správanie, ale aj postavenie tela či grimasy. Mužské vlastnosti racionalitu, štruktúru, plánovanie, aktivitu, agresivitu je možné v živote vyjadriť v skratke takto: Muž je hranatý, priamy, priehľdný. Vo vzťahoch preferuje seba, Ja a z toho vyplývajúci vlastný prospech. Emócie okrem hnevu nevyjadruje. Dominantným prejavom muža je akcia, výkon.

Odchýlka z rovnováhy má aj svoje výhody

Dynamika je sama o sebe neutrálna, jej polaritu určujú prejavy v podobe vlastností a kvalít charakteru. To, čo rozhoduje o tom, či sa stanú tvojimi prednosťami, určuje ich použitie. Ak ich používaš vedome, máš ich osedlané. Pri nevedom používaní si ony osedlajú teba.

POD VLÁDOU VNÚTORNÉHO MUŽA:

„Neustúpim, neuhnem sa a nepodľahnem, to radšej zomriem.“

Keď tvoj život ovláda vnútorný muž: Nedávaš najavo pocity s výnimkou hnevu, ide o škálu od nervozity až po výbuchy zúrivosti. Tvoje heslo znie: „Boj vždy. Výzva prijatá.“ Si tvrdý muž, necitlivý k sebe a k svetu. Tvojou hlavnou potrebou je všetko kontrolovať. Neznesieš podmieňovanie ani obmedzovanie. Vždy trváš na nezávislosti.

Pre svoj čiernobiely pohľad na svet máš obmedzenú mieru sebareflexie. Uprednostňuješ jednoduchosť a pragmatickosť. Máš rigidné postoje – si nepružný vo svojej mysli aj v tele. „Platí len jedna pravda,“ s obľubou hovorievaš. Si nezmar a nepoznáš svoje limity. Inklinuješ k falošnej hrdosti a pýche. Pokora je pre teba neprístupná, vnímaš ju ako obmedzenie. Pokorenie berieš ako prehru a poníženie. Tvoja zásadná hodnota či skôr konštanta znie: podávať výkon a uspieť. Si zvyknutý situácie riešiť silou, svoje okoklie valcovať alebo ním manipulovať.

Si netrpezlivý a reaguješ hneď. Tvoje rozhodovacie vzorce sú automatické. Kvôli tomu sa často správaš neadekvátne – akoby si chodil s delom na vrabce. Tvoje možnosti empatie a intuície sú mizivé. Bagatelizuješ vlastné nezdary kvôli ilúzii nezdolnosti. Podvedome túžiš po prijatí a uznaní. Tvoje postoje rastú z pocitu zrady, ktorú už nikdy nechceš zažiť. Zrada môže mať viacero podôb: medzi najčastejšie patrí rivalita s otcom, s ktorým bojuješ o matkinu priazeň. Ďalším problémom býva súrodenecká rivalita. Aj preto popieraš všetky limity a tvoríš si vzťahy z pozície kontroly, moci a sily. Kráčaš cez mŕtvoly. Nemôžeš si rpiznať svoje pocity viny. Ide o popieranie. Vieš, že ubližuješ a si bezcitný.

Do kríz a „vojny“

Typ, o ktorom hovoríme môže byť priebojný, ambiciózny a vždy presne vie, čo chce. Je to makač, ktorý ide a rieši. Je rýchly a efektívny. Často býva vodcom, ktorý je oceňovaný za svoju rozhodnosť. Má silný fokus, od ktorého sa nenechá rozptylovať emóciami ani postrannými cieľmi. Jeho súťaživosť sa často dostane do fáze „kráčanie cez mŕtvoly“. Práve tento typ býva častý medzi sociopatmi a psychopatmi. Práve oni dokážu dobre zapínať toto obmedzené videnie, ktoré nepozná súcit, ale veľmi často dosahuje svoje ciele. Títo ľudia majú radi výzvy a exponované pozície. Sú ideálni do „vojen“ a kríz. Práve tam je potrebná veľká zodpovednosť a rozhodovanie, teda moc, po ktorej doslova lačnia.

A pritom to všetko vyzeralo tak krásne

Zvonka vyzerá všetko ideálne. Vzhľad, kariéra, vzťahy, zdravie… Týchto mužov často sprevádza úspech. Ľahko a rýchlo dosahujú vytýčené ciele. Vytvárajú obraz veľkého života. Lenže vo vnútri sa začne o slovo hlásiť prázdnota, frustrácia, pocit vlastnej nedostatočnosti a odcudzenia. Objaví sa prekážka – nie sú spojení so svojimi pocitmi. Skôr alebo neskôr ich začnú trápiť vzťahy (rozchody, rozvody a život single) alebo zdravie (vyčerpanie, vyhorenie, úrazy a choroby). Ocitnú sa na križovatke. Tu môžu buď naďalej ignorovať svoje pocity za cenu stále väčšieho znecitlivenia, alebo im dojde energia na ďalší útek a zastihne ich bezmocnosť. Nezdá sa im bežné, že by mali riešiť sami seba. Sú natoľko zamestnaní všetkou tou kontrolou, že kým sa im ilúzia nezrúti, problém neuvidia. Až potom si dokážu priznať, že sú v núdzi a požiadať o pomoc. To je prvý krok, ako všetko napraviť.

Náprava je cesta k sebe

Hlavnou výzvou je opustiť kontrolu. Nie vždy je vhodnou cestou akcia. Neurčovať dynamiku diania za každú cenu. Netrvať na vedúcej pozícii. Nie je jednoduché priznať si problém. Otázky, ktoré môžu pomôcť: Aký život vlastne žijem? Aké mám vzťahy s ostatnými? Čo ma poháňa? Kedy som naposledy cítil skutočnú radosť? Baz nárastu pasivity a pozornosti voči tomu, čo prežívam, sa nič nezmení. Ide o to pocitom čeliť = prežívanie, a nie ich riešiť = potláčanie. To povedie k obnove rešpektu k vlastným limitom a postupnému návratu zraniteľnosti a citlivosti. Prekážkou býva, že ako prvé sa objavujú pocity hnevu, viny, zlyhania, ktorým je neľahké čeliť.

Kadiaľ z toho von

Cesta za zmenou je autonómna len do určitej miery. Po prvé vlastné pocity nie sú typická téma na rozhovor medzi mužom a ženou pri pive alebo na horskej túre. A po druhé má tento postoj pravidelne dosť hlboké korene – formujúce či deformujúce zážitky. A to sú miesta, kam je lepšie sa vydať s doprovodom skúseného sprievodcu. Našťastie je dnes dostatok možností, kde sa stretnúť s mužmi, ktorí sa rozhodli venovať sebapoznaniu.

Biznis a tvrdá žena

Máš veľkú potrebu vytvárať ilúzie. Nepružné hranice sú na to ideálnym nástrojom. V rámci vzťahu si potom ženou s pevnou hranicou úplne statická, to znamená, že neustúpiš ani o centimeter. Bojíš sa, že prídeš o celé územie. Dôsledkom je pohltenie a strata slobody. Spomínaná ráznosť a sila priťahuje dobrých chlapcov. Ty sama si bola v detstve utláčaným alebo prehliadaným dieťaťom (toxická matka).

Krivda a rozpoltenie

Rigidita rastie z krivdy. Už v detstve sa dieťa dostalo do situácií, kedy cítilo bezmocnosť. Bolo to kvôli rozdielnym prístupom rodičov alebo kvôli situáciám, kedy rodič niečo iné hovorí a niečo iné potom následne urobí. V konečnom dôsledku je takéto ženstvo bez súcitu, neverí na pocity ani na intuíciu, aj keď oboje má… Tento typ ženy má ambície všetko zvládnuť, ale šťastie neprichádza. Často sa porovnáva s druhými. Krutosť k sebe samej brzdí radosť. Za všetkým sídli masochistická štruktúra: „Zničím sa skôr, ako vy zničíte mňa, na mne nezáleží.“

Kto z koho

Silná žena s mužom nielen ustavične súťaží, ale tiež ho neustále skúša a preveruje. Síce v sebe cíti túžbu byť slabou bytosťou a o partnera sa oprieť, ale v skutočnosti k tomu dochádza len výnimočne. Konkrétne sa spomínané typy žien a mužov veľmi dobre vedia zamerať na výkon a nevnímajú tak okolie. Ženy sú preto veľmi rizikové, môžu rýchlo vyhorieť. Súvisí to s tým, že žena má rozvinutejšie sociálne vnímanie a sleduje vždy viacero vecí naraz. Nikdy úplne neodloží kvôli práci rodinu a naopak. V tomto sú muži „lepší“. Špecifické pre spomínané ženy potom je, že dávajú viac na obdiv svoje postavenie a bývajú márnivé. Zároveň bývajú vo vnútri nahnevané, že musia dokazovať, že sú lepšie ako muži.

Rodičia a vnútorný muž

Ako sa spomínané typy prejavujú v rodičovskej úlohe? Biznis tvrdá žena – taka býva prísna, rázna a veľmi sa s ničím „nemazne“. Často preferujú mechanickú starostlivosť, kedy je všetko potrebné pre rodinu zdanlivo zabezpečené, ale prostredie je chladné a strojové, bez citu. Otcovia bývajú neprítomní, keďže sa realizujú viac v práci alebo iným spôsobom mimo domov. Často to sú zapálené športovci, či muži inak neprimerane angažovaní v rámci svojho hobby. Obaja rodičia tlačia deti do výkonu. Majú tendencie určovať pravidlá, všetko kontrolovať a viesť. Milosti a súcitu nemajú dosť ani pre seba, preto ho už vôbec nedokážu používať pre druhých.

Autor: prevzaté z časopisu Sféra

Ďalšie odporúčané produkty:

 • CYTONIC

  ženská krása a vitalita 27,40

  pre ženskú krásu a vitalitu

  • harmonizuje ženský hormonálny systém
  • chráni pokožku pred pigmentovými fľakmi
  • obmedzuje vplyv návalov v klimaktériu
  • pozitívne pôsobí na srdce a krvný tlak
  • ma antimikrobiálne účinky
  • pomáha pri žalúdočných vredoch
  • vhodný pri leukémii
  • chráni pred artritídou, reumatizmom, osteoporózou
  • pri srdcovej slabosti, zlepšuje periférne prekrvenie
  • odstraňuje napätie, stres, spomaľuje starnutie

 • ESTROZIN

  hormonálny systém ženy 19,55

  ženský hormonálny systém

  • harmonizuje hormonálny systém žien
  • upravuje menštruačný cyklus
  • elixír pre ženy – dodáva pocit ženskosti a sviežosti
  • životabudič
  • vhodný pri neplodnosti a v klimaktériu
  • chráni svaly a kosti pred degeneráciou
  • posilňuje vlasy a nechty
  • môžu ho užívať aj muži

 • ESTROZIN krém

  ženský hormonálny systém, denný a nočný krém 19,55

  ženský hormonálny systém, denný a nočný krém

  • vhodný ako denný aj nočný krém
  • harmonizuje ženský hormonálny systém
  • spevňuje a vypína prsia
  • vyhladzuje vrásky
  • pôsobí na elasticitu pokožky
  • eliminuje strie na pokožke,
  • proti starnutiu a na rýchlu regeneráciu pokožky
  • zbavuje strachu, uvoľňuje stres, dodáva odvahu
  • upevňuje pocity ženskosti – podporuje ženskú energiu

Ešte si prečítajte:

V košíku nie sú žiadne produkty.