Ponúkame Vám trojfázový školiaci systém, ktorý Vám prinesie najnovšie informácie o prírodnej medicíne, o našich unikátnych bioinformačných produktoch, o tom, ako budete zdraví a vitálni. Naučíme vás, ako sa stanete úspešným poradcom spoločnosti DIOCHI.

  • Prednášky o unikátnych produktoch DIOCHI
    Pravidelný cyklus prednášok Vás podrobne zoznámi s produktmi DIOCHI, ich vlastnosťami a účinkami.
  • Akadémia Bioterpie DIOCHI
    Pravidelný odborný seminár je zameraný na všeobecné vzdelávanie v oblasti alternatívnej medicíny.
  • Osobný rozvoj a kariéra úspešného poradcu DIOCHI
    Na obchodných školeniach DIOCHI Vám radi poskytneme informácie, ktoré Vás posunú správnym smerom. Koncepciu školení sme zostavili tak, aby sme Vám najskôr pomohli nájsť Vaše ciele a potom Vám ukážeme, akým spôsobom ich môžete uskutočniť.
  • V produktoch DIOCHI spájame múdrosť tradičnej čínskej medicíny a najnovšie poznatky z oblasti bioinformačnej terapie s jedným z najmodernejších spôsobov distribúcie produktov.

Lektormi DIOCHI sú renomovaní odborníci

Vladimír Ďurina, bioterapeut

Je autorom prípravkov DIOCHI,  bioterapeutom, vynikajúcim diagnostikom energetickej disharmónie na diaľku a znalec v oblasti prírodného liečiteľstva. Vladimír Ďurina pripravil unikátny systém dokonalej regenerácie s názvom Regenerácia vo Sfére. Prinavráti vám zdravie, vitalitu aj radosť zo života.

Celý systém DIOCHI tvoria 100% prírodné, bioinformačné produkty, ktoré dokážu naše telo hĺbkovo detoxikovať a regenerovať a to za krátke obdobie. Oproti bežným produktom majú neobyčajnú silu a ich zloženie je unikátne.

Pravidelne navštevuje Slovenskú republiku a prednáša o svojich produktoch, o novinkách z oblasti prírodnej medicíny, o tom, ako poôcž svojmu telu, aby opäť získalo rovnováhu a zdravie. Jeho životným poslaním je odovzdávať tieto cenné inforácie čo najširšieu okruhu ľudí.

MUDr. Lenka Hodková, lekárka

Je lekárka, anesteziologička, pracuje v rýchlej záchrannej službe, venuje sa aj alternatívnej medicíne. Lektorkou pre spoločnosť DIOCHI je od roku 2006, preto naše prípravky dokonale pozná a odporúča ich ako znalkyňa klasickej aj alternatívnej medicíny. Zaoberá sa tiež homeopatiou a Bachovou kvetovou terapiou.
Pre našu spoločnosť prednáša napríklad o týchto témach: Chudneme s DIOCHI, Ochorenia kože a produkty DIOCHI, Ochorenia močového ústrojenstva a mužských pohlavných orgánov, využitie produktov DIOCHI pri ich liečbe, Ochorenia srdca, ciev a produkty DIOCHI, Psychické problémy a produkty DIOCHI, Využitie produktov DIOCHI v liečbe pohybového aparátu, Využitie produktov DIOCHI  pri ochoreniach zažívacieho ústrojenstva, Únava, únavové syndrómy z pohľadu celostnej medicíny a produkty  DIOCHI.

MVDr. Elena Jandová, doktorka hygieny výživy

Je absolventkou Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, zaoberá sa aj čínskou medicínou a princípmi stravovania podľa tohoto starého učenia. Lektorkou pre spoločnosť DIOCHI je od roku 2004.

Prednášky zameriava na to, ako s produktami DIOCHI dosiahnuť zdravie a harmóniu, na pentagram a celkovú čínsku medicínu.

Zaoberá sa alternatívnymi spôsobmi liečby, ale aj:
numerológiou, reflexnou terapiou, bankovaním, masážami, sviečkovaním, harmonizáciou energie cez automatickú kresbu, hľadaním duchovných príčin ochorení, dietológiou, pracuje s výživovými doplnkami DIOCHI.

Akadémia bioterapie

Séria školení Akadémia bioterapie poskytuje absolventom informácie z oblasti zdravia a zdravého životného štýlu. Znalosti využijú na zlepšenie kvality života pre seba aj blízkych, ale aj na profesionálny rast. Školenia organizujeme v prírodnom prostredí.

Akadémia bioterapie III.

Tento stupeň môžete absolvovať u najbližšieho regionálneho zástupcu spoločnosti DIOCHI Slovakia, s.r.o.. Získate informácie o prípravkoch DIOCHI, princípoch ich blahodarného pôsobenia na organizmus. Dozviete sa, ako sa používajú aj aké bylinky obsahujú.

Akadémia bioterapie II.

Počas trojdňovej série prednášok odborníkov z oblasti zdravého životného štýlu, výživy, Tradičnej čínskej medicíny, numerológie a pod. získate základné znalosti v oblasti podpory zdravia a zdravého životného štýlu.

Akadémia bioterapie I.

Organizujeme ju ako trojdňovú sériu prednášok z oblastí zdravia, zdravotného štýlu, výživy, učíme spoznávať byliny a zároveň sa záujemci dozvedia mnoho informácií a fytoterapii. Vybraným témam sa venujeme do hĺbky. Akadémia bioterapie I. je obohatená aj o teoretické prednášky aj praktické cvičenia z metódy liečenia rukami. Školiteľom je bioterapeut Vladimír Ďurina, ktorý je autorom receptúr 100% prírodných bioinformačných prípravkov spoločnosti DIOCHI.

V košíku nie sú žiadne produkty.