Psychológia

Spoznaj sám seba

Počas života sa všetci občas dostávame do situácie, kedy potrebujeme urobiť zmenu, či už sa to týka práce, partnerstva, miesta, kde žijeme. Stáva sa to hlavne vtedy, keď prežívame nejakú veľkú traumu, sklamanie, bolesť, ktorú nedokážeme uniesť.

ajdôležitejší pocit v živote človeka, je byť so sebou v mieri.

Ak sa človek zmene bráni, aj keď cíti, že ju potrebuje urobiť, môže ho to priviesť až k záhube. Každej zmene predchádza rozhodnutie. No všetci dobre vieme, že niekedy je veľmi ťažké rozhodnúť sa správne. Často očakávame, že nám v tom niekto pomôže, či už dobrou radou, alebo materiálnou podporou. Nech už nám pomôže ktokoľvek, vždy sa dostaneme do bodu, keď konečný ťah je len na nás. Z celého procesu zmeny, od myšlienky, cez predstavy, je ten konečný fyzický čin to najťažšie, čo musíme urobiť. Hlavne vtedy je to ťažké, keď máme pochybnosti, dokonca strach zo zmeny. Pochybnosti sa v nás môžu objaviť vtedy, keď nevieme, čo vlastne chceme, lebo nepoznáme samých seba, nerozumieme svojim pocitom, svojmu správaniu, nie sme si istí, či konáme v súlade so svojím vnútorným hlasom. Aby sme mohli urobiť správne zmeny vo svojom živote, je potrebné spoznať sa, uvedomiť si svoj vzťah k sebe – lebo ten je pre nás najdôležitejší. Je to najťažšie, ale zároveň aj najkrajšie, čo môžeme pre seba urobiť. Stíšme sa vo svojom vnútri, nájdime si čas pozorovať svoje reakcie na okolie, počúvať sa, uvedomovať si, čo a ako hovoríme, ako sa pri tom cítime. Na základe vzťahu k sebe samému sa vyvíjajú všetky naše vzťahy. A naopak, práve pomocou nich sa môžeme najlepšie spoznať. Len v nich sa vieme najlepšie spoznávať a sledovať svoje reakcie na určité situácie. Lebo je super povedať si – ja nemám žiadny problém s nikým a s ničím keď je človek sám. Vtedy si robí všetko podľa seba, nikomu sa nemusí prispôsobovať. Vtedy je naozaj všetko jednoduché a jasné. Ale byť s inými ľuďmi denne v interakciách, zdieľať ich životy, problémy a pritom si zachovať tieto vzťahy harmonické, dokážeme len vtedy, keď toho druhého prijmeme takého, aký je. A to sa nám podarí len vtedy, keď dokážeme prijať seba samého takého, aký som. A ak sa mi na sebe niečo nepáči, je potrebné urobiť zmenu na sebe.


Ako sa hľadáme
Od malička sme boli vychovávaní v určitej komunite ľudí, ktorá nás aj ovplyvňovala – najprv v rodine, potom v škole, v práci, v partii kamarátov. Stále sme počúvali, ako sa máme správať, čo môžeme, čo nemôžeme, čo sa sluší a čo nie, ako sa máme obliekať, čo máme jesť, s kým sa máme stretávať… A tak sa nenápadne tvorila naša osobnosť podľa predstáv okolia, plná predsudkov. No jedného dňa si uvedomíme, že ani nie sme vo svojej podstate takí, ako sa navonok prejavujeme, že by sme sa chceli prejavovať inak, že toto predsa ani nie sme my. Začne nám to vŕtať v hlave, aký to vlastne som? Kto vlastne som? Väčšinou si človek začne uvedomovať, že sa nespoznáva vo svojom správaní práve pri interakciách s inými ľuďmi, no najviac sa to prejaví vtedy, keď sa zamilujeme. Vtedy sa z nás stáva iný človek. Keďže sme šťastní, povznesení a očarení tou druhou osobou, prežívame len pozitívne pocity, a tak máme automaticky len pozitívne reakcie. Všetko nasľubujeme, všetko dokážeme urobiť podľa predstáv toho druhého, len aby sme si ten krásny pocit lásky a zamilovanosti udržali čo najdlhšie. No keď zamilovanosť pominie, život sa dostane do bežných koľají, začneme sa k partnerovi správať inak. Už to nie sú len pozitívne reakcie, začne sa opäť v nás prejavovať ten nezamilovaný človek, so všetkými nedokonalosťami. A vtedy, ak si to uvedomíme, začíname sa zamýšľať nad tým, tak aký to vlastne som? Som ten večne nespokojný, ustráchaný, ješitný, urážlivý človek, ovplyvnený výchovou a manipuláciou inými alebo som tá milá, usmiata, bezproblémová bytosť zo začiatku vzťahu? A tu je dôležité si uvedomiť, že som tým a taký, kedy sa správam tak, že som s tým v pohode, je mi dobre, ľahko a vo svojom vnútri cítim pokoj a istotu. Keď vo mne moje správanie vyvolá pocity nepokoja, nepohody, neistoty, prípadne agresivitu, je to dôkaz, že konám a rozmýšľam v rozpore so svojím presvedčením, idem sám proti sebe. Vtedy mi to je ľúto a mám potrebu sa za svoje správanie ospravedlňovať alebo si ho pre seba nejako nezmyselne zdôvodňovať. Toto asi nebudem JA.


Ako sa zbavíme nepríjemných pocitov
Keďže sú tie pocity nepríjemné, zaťažujú ma, chcem sa ich zbaviť, chcem sa rýchlo zmeniť, no zisťujem, že to nie je také jednoduché. Jedna vec je povedať si, chcem sa zmeniť, druhá vec je vedieť to aj urobiť. A hlavne bez toho, aby sme spoznali samých seba, potrebnú zmenu na sebe nedokážeme urobiť. Niektorí ľudia môžu mať strach spoznať samých seba, lebo sa boja byť sami sebou. Boja sa, že keď sa spoznajú, nebudú sa sebe páčiť a sami sa odsúdia na nedokonalých, a na nie dosť dobrých pre iných. Myslia si, že ich potom nebude nikto mať rád, zostanú sami, opustení, zabudnutí. A takýto strach môže byť zničujúci. Strach a pocity viny sú naši najväčší nepriatelia. Ak sa v akejkoľvek podobe objavia, všade nás kontrolujú, brzdia, vyvolávajú v nás stres, pod vplyvom ktorého vznikajú rôzne choroby na psychickej, neskôr aj na fyzickej úrovni. Denne sme konfrontovaní s informáciami, ktoré v nás vyvolávajú pocity strachu. Nedajme strachu šancu nás ovplyvňovať na našej ceste sebapoznania, nedovoľme mu, aby nás brzdil na ceste hľadania a spoznávania vzťahu k sebe samému. Keď sa necháme ovplyvňovať vonkajším prostredím, spoločnosťou, systémom, stávajú sa z nás iné osobnosti, mení sa naše vlastné zmýšľanie, náš vlastný pohľad na život, strácame sa vo víre nezmyselných informácií, a tak odchádzame od svojho vnútra – od svojho vlastného ZDROJA, z ktorého by sme mali čerpať múdrosť o tom, kto sme. K tomu, aby sme zvládli poznanie seba samého, je potrebné byť k sebe maximálne úprimní a naučiť sa byť pokorní, dokázať prijať všetko v živote s láskou, s vedomím, že všetko, čo sa nám stalo, či už to bolo príjemné, alebo nepríjemné, sme potrebovali zažiť, aby sme pochopili a spoznali svoje správanie v danej situácií.

Na to, aby sme dokázali urobiť na sebe zmenu, potrebujeme urobiť tieto štyri kroky:
1. pomenovať vlastnosti na sebe, ktoré chcem zmeniť
2. prijať a akceptovať ich bez hnevu
3. odpustiť si všetko zlé a zbaviť sa predsudkov z minulosti
4. prevziať za seba zodpovednosť a urobiť rozhodnutie, zmenu

Keď na sebe v prípade potreby nič nezmeníme, a stále sa budeme správať rovnako, budeme mať stále dookola tie isté problémy. Nevyhýbajte sa zmenám, nevzdávajte sa svojich snov, inak sa stanete nástrojom na napĺňanie snov tých, ktorí vás ovládajú. Najviac v živote by nám malo záležať na tom, aby sme zostali sami sebou.

Autorka: Ing. Anna Horková

Ešte si prečítajte:

V košíku nie sú žiadne produkty.