Ponúkame vám prehľad základných funkcií 5 jinových (plných) a 6 jangových (dutých) orgánov z pohľadu klasickej čínskej medicíny. Produkty Diochi sú zostavované tak, aby komplexne pôsobili na dráhach, pre ktoré sú vytvorené.

Preto pri popise ku každému produktu v našom e-shope nájdete aj informáciu, ktoré meridiány harmonizuje.

ORGÁNY JINOVÉ, PLNÉ

  • srdce
  • pľúca
  • slezina
  • pečeň
  • obličky

ORGÁNY JANGOVÉ, DUTÉ

  • žlčník
  • žalúdok
  • tenké črevo
  • hrubé črevo
  • močový mechúr
  • tri žiariče

ZVLÁŠTNE FU ORGÁNY

  • žlčník
  • mozog
  • dreň
  • kosti
  • cievy
  • maternica

SEDEM ZRANENÍ EMÓCIAMI

hnev, radosť, nadmerné premietanie, zármutok, žiaľ, strach, šok, úľak, des

ORGÁNY JINOVÉ, alebo PLNÉ 

SRDCE

 • Srdce riadi krv a cievy.
 • Srdce riadi ducha.
 • Vonkajším otvorom srdca je jazyk.
 • Kondíciu srdca zrkadlí tvár.
 • Srdce ochraňuje osrdcovník.

Vedľajšie charakteristiky:

 • Citom srdca je RADOSŤ.
 • Tekutinou srdca je POT.

Základné príznaky postihnutia:

 • Palpitácia
 • Nespavosť

PĽÚCA

 • Pľúca riadia čchi.
 • Pľúca riadia difúzne a zostupné funkcie.
 • Pľúca riadia pokožku a ochlpenie.
 • Vonkajším otvorom pľúc je nos.

Vedľajšie charakteristiky:

 • Emóciou pľúc je smútok a žiaľ.
 • Tekutinou pľúc je nosný sekrét.

Základné príznaky postihnutia:

 • Kašeľ
 • Krátky dych

SLEZINA

 • Slezina riadi prípravu a premieňanie.
 • Slezina riadi rodenie a ovládanie krvi.
 • Slezina riadi svalstvo a štyri končatiny.
 • Kondícia sleziny sa prejaví na perách.

Vedľajšie charakteristiky:

 • Emóciou sleziny je nadmerné premietanie – PREMÝŠĽANIE.
 • Tekutinou sleziny sú SLINY.

Základné príznaky postihnutia:

 • Hnačka či kašovitá stolica

PEČEŇ

 • Pečeň riadi priechodnosť.
 • Pečeň riadi skladovanie krvi.
 • Pečeň riadi šľachy.
 • Vonkajším otvorom pečene sú oči.
 • Pečeň sa prejavuje na nechtoch.

Vedľajšie charakteristiky:

 • Emóciou pečene je hnev.
 • Tekutinou pečene sú slzy.

Základné príznaky postihnutia:

 • Bolesti hlavy.
 • Závrate.
 • Pobolievanie v podrebrovej časti tela.

OBLIČKY

 • Obličky uschovávajú esenciu.
 • Obličky riadia vodu (metabolizmus vody v organizme).
 • Obličky riadia nasávanie čchi (riadia nádych, pľúca, potom výdych).
 • Obličky riadia kosti.
 • Vonkajším otvorom obličiek sú uši.
 • Kondícia obličiek sa prejavuje na vlasoch (šedivenie vlasov).

Vedľajšie charakteristiky:

 • Emóciou obličiek je strach.
 • Tekutinou obličiek je slina.
 • Obličky obsahujú Meng Men (Oheň života).

Základné príznaky postihnutia:

 • Bolesti a nepevnosť v bedrách a kolenách.
 • Nočné pomočovanie.

ORGÁNY JANGOVÉ,  alebo DUTÉ

ŽLČNÍK

 • Žlčník riadi uschovávanie a vylučovanie žlče.
 • Žlčník riadi rozhodnosť.

ŽALÚDOK

 • Žalúdok riadi príjem a skladovanie potravy.
 • Žalúdok riadi rozklad potravy.
 • Žalúdok riadi priechodnosť a klesanie.

TENKÉ ČREVO

 • Tenké črevo riadi príjem, napĺňanie sa a premenu potravy.
 • Tenké črevo riadi vylučovanie a oddeľovanie čistého od kalného.

HRUBÉ ČREVO

 • Hrubé črevo riadi premenu kalov.
 • Hrubé črevo riadi telesné tekutiny.

MOČOVÝ MECHÚR

 • Uskladňuje moč.
 • Vylučuje moč.

TRI ŽIARIČE

 • Prepravujú prvopočiatočnú čchi.
 • Prepravujú tekutiny.

Rozdeľujeme ho na horný, stredný a dolný žiarič. Čínska medicína jeho funkcie popisuje nasledovne:

Horný žiarič je ako hmla.

„Čchi horného žiariča vystupuje od žalúdkového vchodu hore až nad hrdlo, prestupuje bránicou a rozptyľuje sa v hrudi, vystupuje do záňadria a postupuje pozdĺž pľúc, potom sa vracia späť dráhou hrubého čreva a vstupuje hore k jazyku, odkiaľ zostupuje dráhou žalúdka. Obyčajne prebieha s vyživujúcim čchi, a to 25x počas dňa a 25x v noci, čo predstavuje jeden cyklus. Takže po päťdesiatich obehoch sa opäť zhromažďuje v dráhe pľúc na krku.“

Stredný žiarič je ako mokraď.

„Čchi stredného žiariča začína v žalúdku, ale vystupuje až po čchi horného žiariča. V tomto mieste sa z prijímanej čchi potravy oddeľujú kaly, destilujú sa organické tekutiny a transformáciou je vytváraná jemná esencia, ktorá sa zhromažďuje hore v cievach pľúc a po ďalšej premene sa stáva krvou, aby vyživovala telo. Nie je nič vzácnejšie, než je ona. Preto táto esencia, ktorá sa môže pohybovať len v dráhach, je nazývaná vyživujúca čchi.“

Spodný žiarič je ako kanál. 

„Čchi spodného žiariča oddeľuje zvyšky stravy do hrubého čreva a tekutiny necháva presakovať a zhromažďovať sa do močového mechúra. Potrava je normálne najprv uskladňovaná v žalúdku. To, že sa z nej vytvárajú kaly a zostupujú dole do hrubého čreva, je dané spodným žiaričom. Tekutiny tiež presakujú dole, filtrujú sa, rozdeľujú a cestou trojitého žiariča presakujú do močového mechúra.“

Vladimír Ando: Klasická čínska medicína

ZVLÁŠTNE FU ORGÁNY (myslené s ohľadom na ich špecifické funkcie)

ŽLČNÍK

 • Žlčník riadi uschovávanie a vylučovanie žlče.
 • Žlčník riadi rozhodnosť.

MOZOG

 • Mozog riadi intelekt.
 • Mozog riadi zmyslové orgány.

DREŇ

 • Čínska medicína rozlišuje dreň: 1. kostnú, 2. mozgovú a 3. miechovú.
 • Dreň dopĺňa a rozhojňuje mozgovú dreň.
 • Dreň vyživuje kosti.
 • Dreň sa podieľa na tvorbe krvi.

KOSTI

 • Kosti uschovávajú kostnú dreň.
 • Kosti tvoria oporu tela.
 • Kosti odpovedajú za pohyb.

CIEVY

 • Cievy sú dráhami čchi a krvi.
 • Cievy sú nositeľmi informácií z celého organizmu.

MATERNICA

 • Maternica riadi menštruáciu.
 • Maternica riadi tehotenstvo.

SEDEM ZRANENÍ EMÓCIAMI

HNEV

 • Hnev spôsobuje vzostup čchi.
 • Hnev zraní pečeň.

RADOSŤ

 • Radosť vyvoláva spomalenie čchi.
 • Radosť zraní srdce.

NADMERNÉ PREMIETANIE

 • Premietanie vyvoláva stagnáciu.
 • Premietanie zraní slezinu.

ZÁRMUTOK, ŽIAĽ

 • Žiaľ vyvolá úbytok čchi.
 • Zármutok zraní pľúca.

STRACH

 • Strach vyvolá pokles čchi.
 • Strach zraní obličky.

ŠOK, ÚĽAK, DES

Šok, úľak, a des spôsobujú totálnu dezintegráciu čchi.

V košíku nie sú žiadne produkty.