Začína pri nechte prstenníka a prechádza stredom vonkajšej strany ruky, na lakti vniká medzi kĺby lakťovej a vretennej kosti, cez rameno okolo lopatky k 7. krčnému stavcu.

Odtiaľ postupuje dopredu cez trapézový sval do jamky nad kľúčnou kosťou a na hrudnej kosti, odkiaľ sa rozptyľuje do obalu srdca a zostupuje dole cez horný, stredný a dolný žiarič. Zo stredu hrude sa oddeľuje ďalšia vetva, ktorá smeruje nahor cez nadkľučkovú jamku a cez hrdlo až nad ucho, kde sa lomí dolu na spodnú čeľusť a odtiaľ sa vracia nahor pod oko. Za uchom sa oddeľuje ešte jedna vetva, ktorá vniká do ucha a potom postupuje k vonkajšiemu kútiku oka, kde sa spája s dráhou žlčového mechúra.

Čo je pod jeho vplyvom

Meridián troch žiaričov (tri časti tela) vplyva na oči, uši, jazyk, postranné časti hrudníka, ramená a lakte.

Fyzické prejavy energetickej nerovnováhy

Nahluchlosť, pocity hučania v ušiach, bolestivý zápal hrdla, potenie, poruchy termoregulácie, obehové ťažkosti, vysoký tlak, bolesti zubov, bolesti brucha, poruchy zažívania, dýchania a poruchy funkcie lymfatického systému, urogenitálne problémy, inkontinencia, kĺbové ťažkosti, reuma, neuralgia v priebehu dráhy, oslabenie imunity, alergie, zadržiavanie tekutín a toxínov v organizme, opuchy v priebehu dráhy, bolesť vonkajšieho kútika oka, opuchnutie tváre v priestore jarmovej kosti, bolesti za uchom a na vonkajšej strane ramena, v oblasti nadlaktia, lakťa a predlaktia, neschopnosť používať prstenník.

Psychické prejavy energetickej nerovnováhy

Popudlivosť, zúrivosť, panovačnosť, depresie, nedostatok ústretovosti v spoločenských vzťahoch, priveľká starostlivosť o seba a svojich blízkych, nedostatok vnútornej a vonkajšej vyrovnanosti.

Poznámka: Odbočky meridiánov sú značené prerušovane.

V košíku nie sú žiadne produkty.