Najdlhšia a najkomplikovanejšia dráha, začína pri vnútornom kútiku oka, stúpa nahor cez čelo na temeno, kde sú tiež odbočky vedúce do ucha a do mozgu. Odtiaľ sa spúšťa dolu, na svaly šije a vetví sa do dvoch ramien.

Vnútorné rameno približne kopíruje chrbticu až ku krížovej kosti. V oblasti pása má spojnicu s obličkami a močovým mechúrom. Od pása pokračuje ďalšia vetva ku kostŕču, cez sedací sval sa vnára na zadnú stranu stehna a jeho stredom klesá až do jamky za kolenom. Vonkajšie rameno postupuje od šije cez vnútorný horný okraj lopatky až na kríže, ďalej pokračuje cez sedací  sval okolo bedrového kĺbu až do jamky za kolenom. Tu sa obe ramená spájajú a vedú stredom zadnej strany lýtka a bočnou stranou okolo členka až na vonkajšiu stranu päty, po vonkajšej hrane chodidla k základni nechtu malíčka, kde končí.

Čo je pod jeho vplyvom

hlava, centrálny nervový systém, koža, kosti, vnútorné orgány – najmä urogenitálny systém. Šija, chrbát, zadok, zadná strana dolných končatín, koleno, noha. Z chrbticových úsekov L-2, 3, S-4, 5,kostrč, zo zubov 11, 12, 21, 22, 31,32, 41, 42

Fyzické prejavy energetickej nerovnováhy

Problémy, ktoré sa viažu na tieto oblasti:
hlava, centrálny nervový systém, koža, kosti, vnútorné orgány – najmä urogenitálny systém.
Šija, chrbát, zadok, zadná strana dolných končatín, koleno, noha.
Z chrbticových úsekov: L-2, 3, S-4, 5, kostrč, zo zubov 11, 12, 21, 22, 31,32, 41, 42.

Psychické prejavy energetickej nerovnováhy

Duševné poruchy prejavujúce sa blúznením, pomätenosťou.
Záchvaty sprevádzané stratou vedomia.
Depresívne stavy, nepokoj, bojazlivosť, nesmelosť, bezohľadnosť, ľahkovážnostť, nedbalosť.
Hyperaktivita autonómneho nervového systému s neprimeranými reakciami na stres a s neschopnosťou uvoľniť sa.
Ustrašenosť, neschopnosť mať vlastný cieľ života.

Bočné vetvy dráh močového mechúra a obličiek.
Šľachosvalová dráha močového mechúra.
Poznámka: Odbočky meridiánov sú značené prerušovane.

V košíku nie sú žiadne produkty.